FAQ

Wanneer komt het voorstel 'levensbeëindiging bij ongeneeslijk zieke kinderen' ter sprake in de Tweede Kamer?

Antwoord: Dit is nog onbekend, maar zal waarschijnlijk tijdens de komende kabinetsperiode gebeuren

 --------------------------------


Is het niet onbarmhartig om actieve levensbeëindiging bij kinderen te weigeren?

Antwoord: Het lijden van ernstig zieke kinderen is erg verdrietig. Wij vinden het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in goede palliatieve zorg voor kinderen. In Nederland is er nog altijd ruimte voor verbetering hierin.

Omdat het niet alleen gaat over onmiddellijk lijden, maar ook over angst voor toekomstig lijden, is deze groep kwetsbaar voor beïnvloeding. De wet moet hen beschermen daar waar ze overgeleverd zijn aan de volwassenen die hen verzorgen.

 --------------------------------Wat kan ik doen om aan de strijd tegen dit wetsvoorstel bij te dragen?Antwoord: Teken de petitie en roep uw politieke vertegenwoordigers op om zich hiertegen te verzetten.